ForeningenForeningen er stiftet den 1. marts 2005.


Bestyrelsen: Karl Erik Frederiksen (formand), Ann Mari Urwald (næstformand), Beate Richter (kasserer), Simon Simonsen, Lisbeth Lund og Alex Fersbye (suppleant).

 

Sekretariat: c/o Karl Erik Frederiksen

Kunertsvej 5 * DK 3220 Tisvildeleje * Denmark

++45 4870 2860; ++45 2049 2860

sekretariat@nordkystfortaellerne.dk

nordkystfortaellerne.dk


Bank: Nordea 1324 8970 211 692

CVR. 29434972


Formål: Nordkystfortællerne har til formål at skabe rum og mulighed for mundtlig fortælling i Nordsjælland.


Som medlemmer optages fortællere og personer, som kan støtte foreningens formål og evt. yde en praktisk indsats ved afholdelse af fortællearrangementer.


Blandt foreningens opgaver er ansvaret for fortælleteltet på Kildemarkedet, som holdes ved Sandflugtsmonumentet i Tisvilde hvert år den første weekend i august.


Blandt de øvrige faste arrangementer er en sommerfortælling i tilknytning til specialudstillingerne på Rudolp Tegners Museum.

Gruppen medvirker ligeledes i kulturnætterne i Gilleleje og Hillerød.


Hvert år - den anden tirsdag i marts måned - optræder medlemmer af Nordkystfortællerne i Teaterrestaurangen i Landskrona. Her kan de høres sammen med medlemmer af Brättarklubben, som Nordkystfortællerne har indledt et samarbejde med.


Hvert år omkring datoen 20. marts fejrer gruppen Verdens Fortælledag med en serie fortællinger om årets emne. I 2016, hvor temaet var stærke kvinder, blev den fejret i Blistrup Kirkelade. Tidligere har gruppen blandt andet fejret dagen i kirkerne i Gilleleje og Søborg samt  på bibliotekerne i Helsingør Kommune og ved egne café-arrangementer.


Nordkystfortællernes medlemmer lader sig også engagere enkeltvis eller samlet som gruppe til fortællearrangementer i foreninger, kirker, skoler, institutioner, private sammenkomster o.l.