Nyhedsbrev


 

Skumring


Når efterårets storme begynder at rase, følger  en periode, hvor der er gode muligheder for at mødes for at høre gode historier.

Det får publikum rig lejlighed til på to nye steder, som Nordkystfortællerne nu får som fortællescener -  Kulturhavn Gilleleje/Gilleleje Bibiotek samt Ninas Naturcafé i Kirkelte.

I Kulturhavn Gilleleje bliver er her i vinerhalvåret historiefortælling i MIX-hjørnet, der er en del af Gilleleje Bibiotek.  Her vil man den anden søndag hver måned kunne høre historier i tidsrummet 15:00-17:00. Hver gang kan publikum møde to eller flere af Nordkystfortællernes medlemmer. Entréen er sat til 75 kroner - lidt billigere end en voksenbillet til en film i Gilleleje Bio, der også er en del af Kulturhavn Gilleleje.

Næste søndagsfortælling i dette kalender år er 11. november og 9. december. Billetter kan købes over nettet via Kulturhavn Gillelejes hjemmeside www.kulturhavngilleleje.dk. Det er dog også muligt at købe billet ved indgangen - hvis der er ledige pladser.

 

I dette kaldenderår er der kun plads til et enkelt fortællearrangement i Ninas Naturcafé (https://naturcafe.dk). Det bliver søndag 13. december 15:00. Arrangementet koster 150 kroner for fortælling og Ninas berømte kaffe- og kagebord.

 

FØLG MED: Kalenderen her på www.nordkystfortaellerne.dk opdateres jævnligt med oplysninger om arrangementer, hvor man kan høre gode historier fortalt af Nordkystfortællerne.

 

Vidste du i øvrigt, at medlemmerne af Nordkystfortællerne nu har holdt sammen i så mange år, at gruppen er blandt Nordens 10 ældste (og mest erfarne) sammenslutninger for udøvere af den mundtlige fortælletradition og -kunst?

 

HVAD MENER DU

 

Fortællefestivalen WOODstories, der nu to gange er blevet holdt sidste weekend i maj på traktørstedet Fændrikshus i Gribskov, holdes i 2018 den 26. og 27. maj.

De to tidligere festivaler har været en stor succes for både fortællere og publikum. Men intet er så godt, at det ikke kan blive bedre. Derfor modtager Nordkystfortællerne gerne kommentarer fra publikum til, hvad de synes der bør ske fremover.

Kommentarer kan sendes på mail sekretariat@nordkystfortaellerne.dk

 

Samarbejde med andre ildsjæle

 

Festivalen WOODstories, som det er blevet tradition at holde den sidste weekend i maj,  et af eksemplerne på det gode samarbejde, som Nordkystfortællerne har med Esrum Sø Bådfart og dens støtteforening. Der har i nu tre år været  fortælling på søen og i Fændrikshus  ved sæsonåbningen  samt pinsemorgen og sankthansaften. Samarbejdet fortsætter i 2019. Flere oplysninger om årets arrangementer følger.

 

Fændrikshus og selve overfarten på søen har  manifesteret sig som en god fortællescene som supplement til det naturlige formidlings- og mødested, som traktørstedet bliver i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Den proces vil Nordkystfortællerne gerne være en af katalysatorerne for. Nordkystfortællernes historier passer fint sammen med de "røverhistorier", som overfartens frivillige skippere underholder passagerne med.

 

Nordkystfortællerne vil i det hele taget gerne samarbejde med andre ildsjæle, der arbejder for at give sig selv og publikum gode oplevelser. I 2018 er det indledt et samarbejde med den nyåbnede café og kulturhus Det Hvide Hus i Gilleleje. Samarbejdet har foreløbig ført til afholdelse af tre aftenarrangementer med godnathistorier i husets smukke have ved Søborg Kanal og Kultuhavn Gilleleje.

 

Verdens Fortælledag skal fejres  i 2019

Nordkystfortællerne fejrede  Verdens Fortælledag 2017 på Restaurant Rabarbergården, Holløsegade 21, 3210 Vejby.

Det er  forårsjævndøgnet, der er den officielle World Storytelling Day. I 2017 faldt dette døgn på vores nordiske breddegradder den 20. marts, så arrangementet på Rabarbergården holdtes altså otte timer før. Forårsjævndøgnet er i øvrigt den dag,  hvor dag og nat er lige lange.

 

Under forårsjævndøgnet -  samt i dagene omkring dette døgn - mødes storytellers – d.v.s.udøvere af den mundtlige fortælletradition og kunst - over hele kloden med deres publikum for at fejre, at den mundtlige fortælletradition lever i bedste velgående i en ellers så digitaliserede verden.

 

Over hele kloden fortælles  historier ud fra et fælles tema, som skifter år efter år. I 2016 hed det fx ”Stærke kvinder” – i 2017 hed det ”Forvandling”, og i 2018 "skøre fjolser".

Ved en afstemning, hvor fortællere fra hele verden havde mulighed for at deltage, hedder temaet i 2019 "Myths, Legends, and Epics"

 

Nordkystfortællerne efterlyser samarbejdspartnere, der vil være med til at fejre Verdens Fortælledag i  2019. Alle forslag og henvendelser kan sendes til sekretariat@nordkystfortaellerne.dk.

 

Verdens Fortælledag er blevet en verdensomspændende manifestation og hyldest til den mundtlige fortælletradition. Initiativet til dagen er taget af den svenske fortæller og billedkunstner  Mats Rehnman  i begyndelsen af 1990'erne. Dagen har nu fået tilslutning i alle verdensdele.

 

Der kan læses mere om Verdens Fortælledag/World Storytelling Day på http://en.wikipedia.org/wiki/World_Storytelling_Day.