Foreningen



Foreningen er stiftet den 1. marts 2005.


Bestyrelsen: Karl Erik Frederiksen (formand), Ann Mari Urwald (næstformand), Beate Richter (kasserer), Simon Simonsen, Lasse Lundstrøm og  Jürgen Andresen  (suppleant).

 

Sekretariat: c/o Karl Erik Frederiksen

Kunertsvej 5 * DK 3220 Tisvildeleje * Denmark

++45 2049 2860

sekretariat@nordkystfortaellerne.dk

nordkystfortaellerne.dk


Bank: Nordea 2276 8970 211 692

CVR. 29434972


Formål: Nordkystfortællerne har til formål at skabe rum og mulighed for mundtlig fortælling i Nordsjælland.


Som medlemmer optages fortællere og personer, som kan støtte foreningens formål og evt. yde en praktisk indsats ved afholdelse af fortællearrangementer.


Blandt foreningens faste arrangementer har siden 2007 været en sommerfortælling i tilknytning til specialudstillingerne på Rudolp Tegners Museum.

Siden 2016 har foreningen desuden arrangeret fortællefestivalen WOODstories. De tre første år blev den holdt på traktørstedet Fændrikshus ved bredden af Esrum Sø i hjertet af Gribskov, og i 2019 blev den holdt i Naturrum Tisvildleje på kanten af Tisvilde Hegn med fri udsigt over Kattegat. Den er siden blevet afholdt ved Holbogruppens spejdercenter og i Høbjerghytten på kanten af Høbjerg Hegn samt på Esrum Kloster og Møllegård. i 2024 holdes festivalen igen i Høbjerghytten.
Siden 2019 har gruppen tilbudt publikum et alternativ eller et supplement til musikfestivaler og andre store arrangementer, som afvikles langs den sjællandske nordkyst i højsommeren til glæde for mange og til gene for mindst lige så mange. Tilbuddet er en serie Storytelling Gardenparties hjemme i fortællernes egne haver.



Hvert år omkring datoen 20. marts fejrer gruppen Verdens Fortælledag med  fortællinger om årets emne. Det har man gjort i kirker, caféer og kulturhuse  over hele Nordsjælland. I 2023 skete det i samarbejde med gruppen Rolling Stories DK på Kulturværftet i Helsingør. Det samme sker i 2024, hvor dagen også fejres i Malmö i samarbejde med berättargruppen Ägir.

Nordkystfortællernes medlemmer lader sig også engagere enkeltvis eller samlet som gruppe til arrangementer med fortælling i foreninger, kirker, skoler, institutioner, private sammenkomster o.l.